Aikuisopiskelijoiden epämuodollisten kykyjen tukeminen ja tunnistaminen

Hankkeesta

Ihminen oppii aikuisiälläkin jatkuvasti ja työnantajat arvostavat työntekijöidensä kartuttamaa osaamista. Virallisten harjoittelu- ja koulutusväylien ulkopuolella hankitut taidot jäävät kuitenkin helposti huomaamatta ja työntekijä saattaa jäädä huonoon asemaan töitä etsiessään. Siksi onkin tärkeää selvittää, kuinka osaamista voidaan parhaiten tuoda esiin ja kuinka se saadaan vastaamaan työmarkkinoiden tarpeisiin.

SKILLS REC -hankkeessa pyritään laatimaan kattava malli, jonka kautta aikuisten epämuodollista osaamista voidaan tunnistaa ja todistuksen kautta tunnustaa. Tarjoamme aikuiskouluttajille työkaluja osaamisen arviointiin ja todistuksen myöntämiseen. Keskitymme myös arkielämässä hankittuihin taitoihin ja niiden tukemiseen ja tunnistamiseen

Hankkeen tunnusnumero on: 2020-1-ES01-KA204-082195

Materiaalit

SKILLS REC -hankkeen tavoitteena on laatia seuraavat oppimismateriaalit:

Päivitetty opas

SkillsRec -hankkeen tekemä selvitys kokoaa hankemaiden parhaita käytäntöjä, työkaluja ja esimerkkejä koskien epämuodollisten taitojen tunnistamista, tunnustamista ja todentamista. Lisäksi selvityksessä kerrotaan aikuiskouluttajien ja aikuisoppijoiden aiheeseen liittyvistä toiveista ja tarpeista.

Malli aikuisten epämuodollisten taitojen tunnistamiseen ja todistuksella tunnustamiseen

Kehitetään toimintamalli, jonka avulla
aikuisopiskelijoiden epämuodollinen osaaminen voidaan tunnistaa ja todistuksen kautta tunnustaa. Metodin tulisi olla tehokas, yhteistyöhön perustuva ja sovellettavissa tavallisissa oppilaitoksissa.

Yhteistyökumppanit

SKILLS REC -hankkeeseen osallistuu viisi yhteistyökumppania viidestä EU-maasta. Jokainen organisaatio tuo hankkeen käyttöön erikoisosaamistaan aikuisopiskelijoiden osaamisen tunnistamisessa ja todistuksen kautta tunnustamisessa.

Universidad de Málaga

Espanja – Koordinoiva taho

Malagan yliopisto (UMA) on yksi Espanjan johtavia korkeakouluja (maailman tilastoissa sijalla 736 vuonna 2016). Yliopisto perustettiin vuonna 1972 ja siitä tuli nopeasti kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu oppilaitos. Yliopistolla on kaksi kampusta ja yli 35000 opiskelijaa, yli 2400 professoria, 23 tiedekuntaa, 82 laitosta ja 200 koulutusohjelmaa. Koulutukselliseen ja tutkimukselliseen innovaatioon pyritään osallistumalla kansainvälisiin tutkimusprojekteihin, joita johtaa OTRI (Research Results Transference Office). Sponsorina toimii paikallinen yritysyhteisö Tech Park (PTA). Yliopistolla tarjotaan laajaa uraohjausta opiskelijoille ja nuorille tutkijoille. He saavat opinto-ohjausta, palkallisia harjoitteluja ja yhteistyömahdollisuuksia. UMA täyttää seuraavat laatustandardit: EFQM 200, EFQM 300, ISO 9001, ISO 14001.

Sastamalan OPISTO

Suomi

Sastamalan Opisto on yleissivistävä, voittoa tavoittelematon kansalaisopisto. Harrastusryhmiä ja kursseja on tarjolla laaja valikoima ja ne ovat kaikille avoimia. Opiskelu on omaehtoista eikä pääsääntöisesti tähtää tutkintoon. Kansalaisopiston omistaa Sastamalan kaupunki ja sitä rahoittaa myös valtio. Kursseja on vuosittain yli 1000 ja niille osallistuu 4600 opiskelijaa. Opetustunteja on noin 23 500 ja tuntiopettajia on 220.

Solution: Solidarité & Inclusion

Ranska

Solution: Solidarité & Inclusion on Pariisissa toimiva kansalaisjärjestö, joka etsii innovatiivisia ratkaisuja syrjäytymisen estämiseen epämuodollisen koulutuksen avulla. Tavoitteena on saada nuoret osaksi yhteiskuntaa tarjoamalla erilaista toimintaa, jonka piirissä he voivat päästä hyväksyvässä ilmapiirissä heitä kiinnostavien asioiden pariin. Hankkeiden puitteissa myös rohkaistaan eri sukupolvien väliseen tasavertaiseen ja avarakatseiseen vuorovaikutukseen

Future in Perspective Limited

Irlanti

Future in Perspective on yksityinen, Irlannin raja-alueella toimiva yksityinen yritys. Sen toimialoja ovat koulutus, digioppiminen, sisällöntuottaminen, strateginen suunnittelu ja kaupallinen kehitys- ja arviointityö. EU-rahoitteiset ja kansalliset projektimme ovat pyrkineet tuomaan koulutuksen piiriin paikallisia nuorisoryhmiä, maahanmuuttajia, ikäihmisiä ja koulutuksen ulkopuolelle jääneitä. Meillä on myös kokemusta pienyrittäjien tukemisesta esimerkiksi kulttuuri- ja luovilla aloilla sekä vihreällä sektorilla. Tämän lisäksi olemme tarjonneet niin nuorille kuin aikuisillekin laajasti erilaisia sisällöntuottamisen ja urasuunnittelun koulutusohjelmia. Olemme halunneet auttaa seuraavaa luovan työn tekijöiden sukupolvea menestymään alalla.

Università delle LiberEtà del Fvg

Italia

Università delle LiberEtà on elinikäiseen oppimiseen keskittyvä aikuiskoulutuskeskus. Sen toimipaikkana on Udine Italian koillisosassa. Se perustettiin vuonna 1993 ja sen jälkeen toimintaan on osallistunut jo yli 39000 ihmistä. Tarjolla on nyt yli 500 kurssia vuodessa monesta eri aiheesta (it-taidoista, kielistä, liikunnasta, käsityöstä ja paljon muusta!). Opettajia on yli 100. Opiskelijoiden kannustaminen aktiivisiksi kansalaisiksi on suuri voimavara paikalliselle kulttuurielämälle. Vuodesta 2003 lähtien oppilaitos on osallistunut EU:n yhteistyöprojekteihin (Grundtvig Programme, LLP Programme, and Erasmus+ Programme).

Uutiskirje

Ohessa uutiskirjeemme

Newsletter 1

Newsletter 2

Newsletter 3

Newsletter 4

Osallistu

Jos haluat osallistua tai tukea hankettamme, löydät meidät Facebookista:
https://www.facebook.com/SkillsRecProject

Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä.

fiFinnish