Malli aikuisten epämuodollisten taitojen tunnistamiseen ja todistuksella tunnustamiseen

Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan sen laatija, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä.

fiFinnish